+420 777 270 320   prvnipomoc@nanecisto.com

Zážitkové kurzy v době pandemie

Zlín, 4. 1. 2021: V současné epidemiologické situaci spojené s Covid 19 jsme nuceni do velké míry omezit naše zážitkové vzdělávání. Ve vládním systému PES je pro nás stěžejním ukazatelem “Pořádání hromadných akcí”.

V konkrétních stupních jsme omezeni následovně:

  • 5. stupeň – mohou se setkat 2 osoby – žádné kurzy nepořádáme
  • 4. stupeň – shromáždění max. 6 osob – jsou možné zážitkové programy na míru ve formě stanovišť s první pomocí
  • 3. stupeň – může se potkat 50 lidí venku, 10 uvnitř – realizujeme klasické kurzy pro začátečníky i pokročilé, max. však pro 8 účastníků a 2 lektory
  • 2. stupeň – 100 lidí venku, 50 uvnitř – pro nás již bez omezení
  • 1. stupeň – 500 lidí venku, 100 uvnitř – pro nás již bez omezení

V tuto chvíli nezávazně objednáváme standardní kurzy od dubna 2021, kdy věříme alespoň ve 3. stupeň vládního systému PES, případně doufáme v dobré počasí, za kterého by se dal kompletní zážitkový program přesunout ven.

Do dubna organizujeme pouze akce na míru omezené právě počtem účastníků dle aktuální PES situace.

Kurzy pro veřejnost zatím neplánujeme, čekáme na příznivější epidemiologickou chvíli. Odhadujeme však duben / květen 2021.

Platnost všech dárkových poukazů prodlužujeme do konce roku 2021.

V průběhu trvání nouzového stavu ČR na kurzech dodržujeme veškerá možná hygienická opatření (roušky, desinfekce rukou i pomůcek, výměna plic u resuscitačních figurín). Jediné, co nejsme schopni v zážitkovém vzdělávání splnit, je odstup 2 metrů – blízkému kontaktu se v zachraňování nevyhneme, “krvácení slovy nezastavíme”. Od objednavatele akce proto vyžadujeme podepsat čestné prohlášení, že s tímto kontaktem souhlasí a zároveň neví o nikom z účastníků, kdo by se necítil zdráv.

Závěrem si přejme hlavně zdraví. Těšíme se brzy na viděnou!