GDPR

S veškerými osobními údaji nakládáme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a také dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Správce osobních údajů: Mgr. Kateřina Bořutová OSVČ * IČ 04014600 * +420777270320 * prvnipomoc@nanecisto.com * www.nanecisto.com * Paseky 512, Želechovice nad Dřevnicí 76311.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč:

 • Jméno, příjmení a podpis u účastníků kurzů pro zaměstnance firem a jiných organizací. Vše za účelem nezbytné prezence a kvůli možné potřebě vydání duplikátu certifikátu. V případě vydávání faktury shromažďujeme také nutné fakturační údaje objednavatele.
 • Jméno, příjmení, podpis, e-mail, telefon a datum narození u kurzů pro veřejnost. Jméno, příjmení a podpis za účelem nezbytné prezence a kvůli možné potřebě vydání duplikátu certifikátu. Kontaktní údaje potřebujeme pro komunikaci ohledně organizace kurzu, datum narození nám slouží jako variabilní symbol při platbě bankovním převodem.
 • Jméno, příjmení, e-mail a telefon u zájemců o zážitkový kurz první pomoci, kteří tyto své údaje vyplnili ve formuláři na našich webových stránkách www.nanecisto.com a chtějí být za tímto účelem přímo kontaktováni. Tyto informace proto evidujeme a v případě otevření nového termínu kurzu zájemce sami kontaktujeme, zpravidla e-mailem spolu se závaznou přihláškou.
 • Fotografie z námi pořádaných zážitkových kurzů k naší další prezentaci.
 • U zážitkových programů pro děti a nezletilé při objednávce od vzdělávací či zájmové instituce neevidujeme žádné osobní údaje účastníků. Výjimkou mohou být fotografie, jejichž pořízení a zveřejnění má instituce odsouhlasena od zákonných zástupců.

Účastníci kurzů vyjadřují svůj ne/souhlas:

 • V prezenční listině v den konání firemního kurzu / nebo v závazné přihlášce na konkrétní zážitkový kurz první pomoci pro veřejnost, a to zaškrtnutím kolonky ANO x NE se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií.
 • Při nesouhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení kurzu tyto údaje zaškrtáváme do nečitelnosti, není však posléze možné vydat duplikát certifikátu.
 • Při nesouhlasu se zveřejněním fotografií není účastník na kurzu focen.

Absolvent zážitkového kurzu pro veřejnost v závazné přihlášce vyjadřuje také svůj ne/souhlas se „Zůstáním v kontaktu s První pomoc Nanečisto“, čímž se rozumí zasílání aktualit a dalších nabídek kurzů první pomoci. Z odběru těchto novinek je možné se kdykoliv odhlásit, a to vyplněním Google formuláře (odkaz na něj je zasílán na závěr každého newsletteru), případně na kontaktech správce.

Jak s osobními údaji nakládáme:

 • Prezenční listiny se dostanou do rukou lektorům zajišťujícím kurz a objednavatelem akce, další osoby jsou vyloučeny. Archivujeme je po dobu existence živnosti Mgr. Kateřiny Bořutové, a to na adrese Paseky 512, Želechovice nad Dřevnicí 763 11. Správce se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní opatření proti ztrátě, odcizení a zneužití osobních údajů, stejně tak před jejich neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním a zničením.
 • Vybrané fotografie z realizovaných kurzů zveřejňujeme na našich webových stránkách www.nanecisto.com, na Facebookovém profilu www.facebook.com/ppnanecisto, příp. na Instagramu www.instagram.com/ppnanecisto. Slouží k naší další prezentaci.

Účastník kurzu má právo:

 • Na poskytnutí informací o svých osobních údajích – jaké, jak a na jak dlouho je zpracováváme a uchováváme.
 • Na opravu osobních údajů.
 • Na omezení jejich zpracování.
 • Na odvolání souhlasu – bez udání důvodu.
 • Na právo vznést námitku – musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Správce ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to vč. její případné nápravy.

Vše písemně na kontaktech:

 • Správce osobních údajů Mgr. Kateřina Bořutová – prvnipomoc@nanecisto.com, Paseky 512, Želechovice nad Dřevnicí, 76311.
 • Google formulář pro odhlášení z Newsletterů ZDE.
 • Na podání stížnosti – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla námi porušena, máte právo podat stížnost u dozorovaného Úřadu pro ochranu osobních údajů emailem posta@uoou.cz, datovou schránkou (qkbaa2n) nebo poštou na adresu podatelny Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.